Member Login   |  
ข้อมูลการนำเข้าและส่งออก อาหาร ครบถ้วน คลิกที่นี่ 

 

หนังสือข้อมูลเพื่องานศุลกากร จัดหา จัดทำ สรุป เรียบเรียง อย่างต่อเนื่อง และเป็นปัจจุปัน ดำเนินการมานากว่า 40 โดย ดาวนภา ฉิมพลี

 

ข้อมูลเป็นงานที่จัดเฉพาะบุคคลและหน่วยงาน ไม่ใช่ลักษณะหนังสือเนื้อหาทั่วไป จุดเด่นเพื่อนำไปใช้อ้างอิงได้สะดวกยิ่งขึ้น

 

ต้องการสอบถาม แนะนำ ชี้แนะ แสดงความคิดเห็น และ ติดตาม งานของ เรา ได้ที่

 

Facebook/หนังสือข้อมูลเพื่องานศุลกากร  เข้าร่วมกลุ่ม เพื่อการติดตาม

 

เพิ่มเติมความเข้าใจต่อการนำข้อมูลไปใช้อ้างอิง ต่อการปฏิบัติงานก่อนและหลังดำเนินการ

 

หวังว่าจะได้รับการสนับสนุนการดำเนินการลักษณะนี้ เพื่อเป็นส่วนหนึ่งที่จะเสริมเพิ่มเติมให้แผนงานของท่านสำเร็จลุล่วงตามเป้าหมายที่วางไว้

daonapa44@gmail.com

คำวินิจฉัยพิกัดศุลกากร WCO
11 พฤศจิกายน 2017 | 22:00:07
view 153