Member Login   |  
หนังสือข้อมูล ด้านกฎหมายเพื่องาน ศุลกากร ด้านการนำเข้าและส่งออกสินค้า

 เนื้อหา รวบรวม สรุป ปรับปรุงให้เป็นปัจจุปันอย่างต่อเนื่อง

สรุปรวมคำวินิจฉัยพิกัดศุลกากร 2547-2550 ง่ายด้วยการเรียงตามระบบพิกัด ตอนที่ 01-97**

สรุปรวมคำวินิจฉัยพิกัดศุลกากร 2551

สรุปรวมคำวินิจฉัยพิกัดศุลกากร 2552

สรุปรวมคำวินิจฉัยพิกัดศุลกากร 2553

สรุปรวมคำวินิจฉัยพิกัดศุลกากร 2554

สรุปรวมคำวินิจฉัยพิกัดศุลกากร 2555

สรุปรวมคำวินิจฉัยพิกัดศุลกากร 2556

สรุปรวมคำวินิจฉัยพิกัดศุลกากร 2557****

สรุปรวมคำวินิจฉัยพิกัดศุลกากร 2558

สรุปรวมคำวินิจฉัยพิกัดศุลกากร 2559

พิกัดอัตราศุลกากร 25ุ60 ไทยอังกฤษ  พร้อม รายละเอียดที่ทำให้งานของท่านง่ายขึ้น

อัตราศุลกากรสำหรับนำเข้าเขตการค้าเสรี อาเซียนจีนform E 

อัตราศุลกากรสำหรับนำเข้าเขตการค้าถิ่นกำเนิดอาเซียนform D ATIGA /AEC 

อัตราศุลกากรสำหรับนำเข้าเขตการค้าเสรีอาเซียนเกาหลีAK    

อัตราศุลกากรสำหรับนำเข้าเขตการค้าเสรีอาเซียนอินเดียAI  

อัตราศุลกากรสำหรับนำเข้าเขตการค้าเสรีอาเซียนญี่ปุ่นAJ

อัตราศุลกากรสำหรับนำเข้า ไทยญี่ปุ่น  JTEPA 

อัตราศุลกากรสำหรับนำเข้า องค์การการค้าโลก WTO

อัตราศุลกากรสำหรับนำเข้าไทยออสเตเลีย

อัตราศุลกากรสำหรับนำเข้าไทยนิวซีแลนด์

อัตราศุลกากรสำหรับนำเข้าเขตการค้าเสรีอาเซียน ออสเตรเลีย นิวซีแลนด์

พิธีการศุลกากร ว่าด้วย เรื่อง ชดเชยอากร 2560

ประมวลระเบียบปฏิบัติศุลกากร ชุดใหม่ล่าสุด ฐานข้อมูลด้านพิธีการศุลกากรทั้งหมด

คำอธิบายคุณลักษณะจำแนกประเภทพิกัดศุลกากร มีทั้งฉบับไทย ฉบับอังกฤษ 2017

รวมคำพิพากษาคดีศุลกากร

วัตถุอันตราย 2560

ของต้องห้ามต้องกำกัด 2560

รวมคำศัพท์เทคนิคที่ระบุอยู่ใน พิกัดฮาร์โมไนซ์ เรียง ก-ฮ


สำนักงาน ดาวนภา ฉิมพลี   

 

ต้องการรับข้อมูลข่าวสารความเคลื่อนไหว ด้านกฎหมายพิธีการภาษี งานศุลกากรและการนำเข้าส่งออกสินค้าจาก


ทุกหน่วยงานในรูปแบบเนื้อหา งานรายงานสรุปข้อมูลที่สามารถอ้างอิงได้ตามกฎหมาย ในปัจจุปัน ประสบการณ์


นานกว่า 40 ปี แห่งแรกแห่งเดียว ที่มีเอกลักษณ์เฉพาะงาน


TEL./Line   081 636 7346    


                                           Email.  daonapa44@gmail.com 

หนังสือแนะนำ


 

วัตถุอันตราย 
ราคา 1,500.00 บาท